De aanleiding

Dit burgerinitiatief is in het leven geroepen uit pure frustratie en ongenoegen omdat er totaal niet naar de stem van de omwonenden word geluisterd, door de slechte communicatie van de gemeente Hengelo naar de omwonenden omtrent de renovatie van de Ayasofya moskee, alle besluitvormen waren volgens de gemeente te lezen in het Hengelo's Weekblad en daar is de kous mee af.

Met ons zijn vele andere die vragen hebben omtrent de renovatie, de problematiek rondom de parkeergelegenheid de hoogte van het gebouw en de stijl waarin het gebouwd word.

Er komen veel vragen over de parkeergelegenheid rondom de moskee, maar in het artikel in Dagblad Tubantia is te lezen dat het bestuur onze zorgen wegneemt en zegt dat wij ons niet druk hoeven te maken omtrent dit probleem! Op locatie te zijn geweest en daar een telling te hebben gedaan komen wij tot het besluit dat achter de moskee zich maar 39 parkeerplaatsen bevinden en nog eens 12 kiss and ride parkeerplaatsen die gedurende een kwartier te gebruiken zijn. 

Voor ons als buurtbewoner is dit een belangrijk onderwerp om duidelijkheid in te krijgen en niet van het bestuur van de HDV Ayaysofya maar van de des betreffende ambtenaar in functie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!In de bovenstaande link is te lezen dat het gebouw een koepel krijgt van wel 16 meter en als klap op de vuurpijl komt er een minaret van wel 25 meter hoog, volgens het bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte van 10 meter maar omdat het bouwplan voldoet aan de eisen van de goede ruimtelijke ordening is de (omgevings)vergunning verleend door de B en W en word er niet naar een metertje of 15 verschil gekeken. Tot in hoeverre gaat deze waanzin door en hoelang blijft de gemeente dit door de vingers kijken tot waar rijkt onze tolerantie als het gaat om dit enorme verschil. Op al deze vragen krijgen we bij de gemeente Hengelo een NUL OP HET REKEST.